Hei
Min bror er på et meget mørkt sted nå, og har forsøkt å ta sitt eget liv. Han ruser seg, men jeg vet ikke helt på hva. Vet det i alle fall er mye alkohol og Amfetamin. Han er ikke mottagelig for hjelp, for han har ikke problemer. Tidligere vært i kontakt med DPS, fått div medisinering for ulike diagnoser, og er i fare for seg selv og andres helse. Vi mener at han kan tvangsinnlegges. Mitt spm… Hvor henvender vi oss for å tvangsinnlegge han? Hvem gjør det, og hva skjer da?

Håper på snarlig svar, tusen takk 🙂

Kvinne, 42 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Noen ganger er det nødvendig og forsøke med tvang, og særlig når det er fare for liv og helse. Hvis situasjonen er akutt nå, og han forsøker å ta sitt eget liv, bør dere ta kontakt med fastlegen hans eller legevaktlege. Orienter legen om situasjonen. At han har rus- og psykiske problemer, og at han forsøker å ta sitt eget liv. På bakgrunn av at det anser dere situasjonen som svært alvorlig, fordi det er fare for hans liv og helse. På det grunnlaget må han også vurderes for tvangsinnleggelse. Ved akutte tvangsinnleggelser vurderes gjerne pasienten fra dag til dag.

Hvis det er en mer langvarig situasjon med store psykiske helseproblemer som er ubehandlet som følge av rusmisbruk kan dere ta kontakt med NAV. De er den instansen dere kan fremme krav om tvangsinnleggelse på grunnlag av hans psykiske helsetilstand.  I Norge finnes det to muligheter for behandling ved tvang; Lov om psykisk helsevern og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgsloven), kapittel 10.
NAV henter inn informasjon om broren din fra lege, DPS og evt. andre behandlere.  Så inngir Nav sin innstilling til fylkesnemnda, som tar den endelige avgjørelsen om tvangsinnleggelse. Vanligvis gis det vedtak om tvang for 3 måneder om gangen. Legen og fylkeslegen vil i samarbeid finne en egnet behandlingsinstitusjon for broren din.

Du kan lese mer om tvangsinnleggelse med lenker til ulike informasjonssider vår hjemmeside.