Hvordan er reglene for førerkort og medisin cannabis i Norge?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei, Jeg ønsker å søke om medisin cannabis. Hvordan er reglene for førerkort og medisin cannabis i Norge? -Jeg finner ingen klar uttalelse eller regulering av dette i Norge. (-men det må være feil. Vi er jo i EØS og cannabis er godtatt som medisin i selv Norge.)
I resten av EU, Israel, Canada osv er det prat om 4 timer «kjøreregel» . Nå leser jeg at Norge bruker spyttprøver med Dräger Drug Test 5000 og at slikt inntak (medisin bruk av canbabis) kan gi utslag hvis man blir testet av UP med Dräger Drug Test 5000 til og med 8 dager etter bruk. Hvordan da kan medisin cannabis brukere kjøre bil i Norge? (- Dette måtte blitt regulert og kommunisert. Finner ingenting på nett!)

I tillegg: jeg leser at menneskerettsdomstolen i Strasbourg sluppet inn til behandling en sak der det reises spørsmål om forholdet mellom slike inndragninger av førerkort (på grunn av generell rusbruk uten at det er knyttet til en konkret trafikksituasjon) og EMK artikkel 8, om privatlivets fred. Refleksjoner om dette i forbindelse med politiets ny instrument Dräger Drug Test 5000?
Takk

Mann, 45 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Det er ikke helt klart for oss hva du mener med «medisinsk cannabis» (marihuana? Sativex? CBD? annet?). Vi må derfor svare deg veldig generelt.

Her er hva førerkortveilederen (Helsedirektoratet) sier om cannabinoider og føring av motorvogn:

Registrerte cannabinoid-legemidler kan være forenlig med føring av motorvogn i
førerkortgruppe 1 under forutsetning av at:

  • behandlingen er innenfor indikasjon og instituert av spesialist i nevrologi
  • pasienten følger legens anbefaling om tidsintervall mellom inntak og føring av motorvogn
  • behandlingen følger retningslinjene som angitt under avsnittet «Legemidler» i denne veilederen
  • sykdommen i seg selv ikke gjør søkeren uskikket til å føre motorvogn
  • det utvises spesiell aktsomhet når bruk av andre legemidler er indisert
  • helsekravene etter § 35 er oppfylt ved samtidig bruk av legemidler som er opplistet i § 36
  • det ikke benyttes cannabinoider i tillegg til behandlingen med det registrerte cannabinoid-legemiddelet.

Ved samtidig bruk av et cannabinoid-legemiddel og et legemiddel som er opplistet i § 36 nr. 4 til 7, bør angitt maksimal døgndose for det sistnevnte legemiddelet reduseres med 50 %, jf. § 37. Det bør ikke brukes mer enn ett legemiddel opplistet i § 36 nr. 4 til 7, sammen med cannabinoid-legemidler.

All annen bruk av cannabinoid-legemidler er uforenlig med føring av motorvogn. Dette gjelder uavhengig av hvordan legemiddelet er anskaffet. Derfor er cannabinoid-legemidler kjøpt eller forskrevet av lege i utlandet eller tatt inn i Norge på registreringsfritak, uforenlig med føring av motorvogn.

Bruk av cannabinoider er ikke forenlig med førerett i førerkortgruppe 2 og 3.

Dersom du har medisinsk cannabis i en eller annen form fra lege, bør du ha et skriv fra legen liggende i bilen i tilfelle du blir testet.

Når det gjelder påvisning av cannabis i spytt, høres 8 dager veldig mye ut. Vanlig påvisningstid i spytt er fra 6-48 timer, i sjeldne tilfeller noe lengre.

Når det gjelder «inndragninger av førerkort (på grunn av generell rusbruk uten at det er knyttet til en konkret trafikksituasjon)» er dette noe som skjer stadig vekk. Det gjelder alle rusmidler og trafikkfarlige legemidler. Her sier veilederen (se lenke over): «Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko». Det spiller altså ingen rolle om vedkommende kjører i påvirket tilstand eller ikke – det er den generelle helsetilstanden som avgjør.

Du sier at «Vi er jo i EØS og cannabis er godtatt som medisin i selv Norge». At cannabis er godkjent som medisin i Norge, forandrer ikke saken. Det er mange godkjente legemidler som kan føre til at helsekravene ikke er oppfylt (opioider, benzodiazepiner osv.)

Vi skal kanskje ikke reflektere eller spekulere så mye omkring de juridiske aspektene ved cannabis og bilkjøring. Dersom du ønsker å undersøke slike saker kan du se på sidene til Normal Norge. De omtaler flere saker som går på inndragelse av førerkort.

Se også artikkel fra foreningen for cannabismedisin. Du kan også ta kontakt med dem for mer informasjon og dialog.

Cannabismedisin og førerkort

 

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.