hvordan blir rusmisbrukere fremstilt i meda nå til dags i forhold til før i tiden?
stemmer det som blir skrevet om rusmisbrukere i media, med sånn det er i virkeligheten?

Kvinne, 18 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette er et spørsmål som er vanskelig å svare konkret på, først og fremst fordi det ble skrevet mye før, og det blir skrevet mye nå. Da vil nødvendigvis noe av det som skrives være mer presis enn andre ting. For eksempel kan to artikler som skrives i dag være helt ulike hverandre, hvor én gir et godt bilde av realiteten, mens den andre gir et feilaktig bilde av realiteten. Og, to artikler som skrives i dag kan være helt ulike hverandre, hvor begge likevel gir et godt (eller dårlig) bilde av realiteten. På samme måte kan man kanskje også si: en artikkel som er skrevet «før i tiden» kan gi et bedre bilde av realiteten enn en dårlig artikkel som skrives i nyere tid. Det hele er med andre ord ganske sammensatt.

En annen viktig faktor som du bør presisere litt (f.eks. dersom dette gjelder en skoleoppgave), er hva du mener med «før i tiden». Mener du f.eks. 1800-tallet eller tidligere? 1950-tallet? 1990-tallet? Eller noe annet? Der vil det være store forskjeller.

Og, for å gjøre det enda litt mer komplisert (beklager): ordet «rusmisbruker» er veldig generelt, og kan ha ulike betydninger avhengig av hvem du spør. Mener du alle som bruker rusmidler? Alle som er avhengige av rusmidler? Alle som har fått en rusgivende medisin, men som misbruker den til rus? Eller noe annet? I media vil det ofte være presisert hvilken gruppe av rusbrukere man sikter til.

Men, generelt kan man likevel se en viss endring i hvordan media omtaler rusavhengige. Det later til at det er et økende grad av humanisering og forståelse av denne befolkningsgruppen i media. Tidligere var det nok mer vanlig at de rusavhengige ble omtalt hovedsakelig negativt i media, mens man i dag kan lese mange mer nyanserte artikler, hvor man har større forståelse for menneskene, hva som ligger bak rusbruken, og mer humane og realistiske tanker om hvordan man best kan hjelpe dem.