Hvor stor er sjansen for å dø av bruk av hasj?

Kvinne, 13 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Kort sagt: veldig lav. Dersom du røyker hasj regelmessig (særlig blandet med tobakk), er det en risiko for å utvikle enkelte typer lungesykdommer, som noen ganger kan være dødelige. Men hasj i seg selv er altså ikke ansett som et dødelig stoff.

Det betyr riktignok ikke at hasj ikke har mulige bivirkninger eller skadevirkninger. Du kan lese mer om dette på våre sider om virkninger og bivirkninger av cannabis.