hvor mye skal til for å klare å ta en overdose?

Kvinne, 18 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Du spesifiserer ikke hva slags rusmiddel du mener, så det er vanskelig for oss å svare på spørsmålet ditt. Uansett så oppgir vi ikke hvor mye som skal til for å ta overdose av ulike stoffer. Dette fordi det ofte er veldig vanskelig å svare på, da det kommer an på mange faktorer, for eksempel individuelle forskjeller, tilvenning og styrkegrad. En annen grunn til at vi ikke svarer på slike spørsmål, er fordi vi ikke ønsker å bidra til at noen tar en intendert overdose for eksempel ved selvmordsforsøk. Hvis du har det vanskelig, anbefaler vi deg å snakke med noen du stoler på om det som er vondt. Du kan eventuelt ringe Mental helse på 116 123.