Eg har fått ut levert sovetabletter (circadin 2mg) av fast legen min, så lurer eg på om d e farli å ta tre stikk (6mg) får d e dårli effekt på d når eg tar ein. Legen sa at eg kunn trengte å ta ein. Eg har prøvd å ta to (4mg) å det hjalp litt men ikkje nåkk. Så er d ei grense på kvormange eg kan ta før d blir farli?

Mann, 17 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og kan ikke svare på spørsmål om medisinering. På generell basis kan vi si at det aldri er anbefalt å ta mer enn legens anbefaling. Å ta mer enn en medisin gir større sjanse for å få ubehagelige bivirkninger. Dersom medisinen ikke virker slik du hadde tenkt, bør du snakke med legen om andre alternativer eller doser.

I felleskatalogen står det om Circadin:

Flere tilfeller av overdosering er rapportert etter markedsføring. De fleste mildt til moderat alvorlige. Somnolens er mest rapporterte symptom. I litteraturen er det rapportert om daglige doser på opptil 300 mg melatonin uten signifikante bivirkninger.

Melatonin: Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. 300 mg daglig til voksne har gitt ingen eller få bivirkninger. Klinikk: Tretthet og hodepine. Ev. hudrødme, magesmerter og diaré.Behandling: Lite aktuelt. Kull og observasjon ved massive doser. Ev. symptomatisk behandling.