Hvor mange typer rusmidler finnes det?

Kvinne, 12 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det finnes veldig mange ulike typer rusmidler, du finner en oversikt over de vanligste på våre faktasider om rusmidler.

Ofte deles rusmidler inn i kategoriene dempende, stimulerende og hallusinogene rusmidler. Om dette er en skoleoppgave, er det en grei inndeling å forholde seg til i svaret.

Eksempler på dempende: Opioder, benzodiazepiner.
Eksempler på stimulerende: Amfetamin, kokain.
Eksempler på hallusinogene: LSD, feinsopp.

Mange rusmidler passer i passer i flere kategorier, feks MDMA (stimulerende og mildt hallusinogent), alkohol (stimulerende og dempende), cannabis (dempende og mildt hallusinogent).