Hvor mangen sovepiller må man ta for å dø, spør pga kjæresten min tok 4 idag samtidig🥺

Kvinne, 15 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke en akuttjeneste, og det kan ta tid før man får svar på hjemmesiden. Dersom man tar større doser av medikamenter kan man få uheldige og farlige bivirkninger.

Du kan ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for å få hjelp og råd ved spørsmål om akutte forgiftninger og forgiftningsfare.

Dersom kjæresten din har det vanskelig tenker vi at det er viktig at hen får snakket med noen om det som plager hen, og da først og fremst noen voksne som har kunnskap om hvordan de kan hjelpe. Kanskje kan du etterhvert forslå for hen at hen kan kontakte helsestasjon for ungdom eller utekontakt i kommunen hen bor i? Eller snakke med en lærer eller andre voksne hen stoler på?

Hvis hen ikke vil snakke med noen kan hen kanskje forsøke chattetjensten sidetmedord som er et tilbud til alle som sliter med psykisk helse.