Hvor mange prosent av norges befolkning bruker/har brukt kokain? til presentasjon om kokain.

Kvinne, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

FHI sine nettsider finner du en artikkel om dette, avsnitt «Sentralstimulerende stoffer». Der har de kartlagt bruken i 2015-2017, hvor de bl.a. fant at gjennomsnittlig 4,4 % av befolkningen i alder 16-64 oppga å ha brukt kokain noensinne, mens 0,9 % oppga å ha brukt det i løpet av det siste året. Om man snevrer inn aldersgruppen til 16-34 år (tabellen under) er tallene enda litt høyere, henholdsvis 6,6 % og 1,9 %.

En annen statistikk som kanskje er nyttig for deg, er Kripos’ statistikk fra 1. halvår 2019. Der kan du bl.a. lese at omtrent 5 % av beslaglagte narkotiske stoffer var kokain, og at antallet beslag har økt med 10 % det siste året.