Jeg skal gå av 16 mg subutex etter ca 4 års bruk jevnlig, er i lar. Hvor lenge vil jeg være syk om jeg går rett av? Altså syk syk..

Kvinne, 44 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Før vi svarer: Vi er ikke helsepersonell og kan kun gi deg et helt generelt svar. Vi kjenner heller ikke til deg og din helsetilstand, noe som kan ha innvirkning på hvordan du reagerer på seponering.

Det er ikke anbefalt å gå rett av 16 mg Subutex. Du risikerer å bli svært abstinent og muligens så dårlig at det kan være helsefarlig. De som seponerer Subutex sier selv at abstinensene varer alt fra 2-3 uker til 2-3 måneder, alt ettersom hvor store doser en har stått på, hvor fort en har trappet ned, hvordan en er «skrudd sammen» (noen tåler mer enn andre) osv.

Vi ville anbefale deg å konferere med dine kontakter i LAR om hvordan det er best å gå frem. Mange klarer å gå av Subutex, men de fleste trapper seg ned til mellom 2 og 6 mg før de legger seg inn for å trappe ned det siste.