Hvor lenge kan 5 dl med 40 prosent vodka påvises?

Mann, 66 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å svare konkret på. Det kommer for eksempel an på hva slags prøve du tar. Det finnes flere metoder å avdekke alkoholinntak på. Nedenfor kan du se de mest vanlige og deres påvisningstid. Husk at påvisningstider alltid er veiledende, og det vil alltid forekomme individuelle forskjeller.

Standard blodprøve:

EtG/EtS

EtG/EtS i serum/blod: 12-24 timer ved små/moderat inntak, 36 timer ved betydelig og gjentatte inntak.

EtG/ EtS i urin: 2-3 døgn ved små/ moderat inntak, opp til 5 døgn ved betydelig og gjentatte inntak.

PEth

PEth gir informasjon om det totale alkoholinntaket de siste 2 – 4 uker. Påvisningstiden anslås å være om lag 2-3 uker etter avsluttet bruk, med store individuelle forskjeller. PEth måles i fullblod. Vi har ikke informasjon om hvor mye/lite inntak som skal til for at prøvene slår ut på de ulike verdiene

CDT

Halveringstiden for CDT er 7 – 15 dager, slik at en forhøyet verdi gjerne vil normaliseres eller falle betydelig i løpet av 2 – 4 uker etter avsluttet inntak.

Du kan lese mer utfyllende informasjon om rusmiddeltesting av alkohol i vår artikkel her.