Tatt Tramagetic retarderte i 4 dager 100mg fanger 2. Hvor lenge går det før det er ute av blodet?

Annet, 74 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Viser til samtale med en av våre veiledere.

Tramagetic Retard er en depotmedisin, det vil si at det er langtidsvirkende. Det har en halveringstid på omtrent 12 timer, noe som betyr at etter ca. 12 timer vil mengden virkestoff i blodet være redusert med 50 %. Deretter tar det gjerne noe mer enn 12 timer før mengden virkestoff er nede i 0, ettersom forbrenningen skjer gradvis mer langsomt jo mindre virkestoff du har i blodet.