Hei Hvor lenge er det siden det ble tatt noe rusmidel hvis kreatinin er 15

Mann, 59 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Kreatininnivå i urinen måler ikke inntak av rusmidler, så du får ikke svar på hvor lenge siden et rusmiddel er inntatt ved å se på kreatininnivået. Grunnen til at man merker seg kreatininnivå i rusmiddelprøver, er fordi disse verdiene måler urinens fortynningsgrad. Er urinen tynn, eller «utvannet»; vil prøvene bli vurdert falsk negative eller ugyldige. Dette fordi uttynningen kan påvirke prøveresultatene.

Les mer om kreatinin i forbindelse med rusmiddeltesting her.