Hvis jeg tar to Paracet 500mg samtidig, er det farlig? Har ikke tatt noe annet de siste 24 timene.

Kvinne, 21 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Det kan være farlig å ta mer enn anbefalt dose av Paracet. Anbefalt dose for voksne er følgende:

Voksne og barn >40 kg (12 år): 1-2 tabletter à 500 mg eller 1/2-1 tablett à 1 g 3 ganger i døgnet.

To Paracet på 500 mg samtidig er derfor innenfor anbefalt dose, dersom det ikke tas mer enn maks 3 ganger i døgnet.