hvem narkotika plante er mest farlig

Kvinne, 15 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Veldig generelt kan vi dele narkotiske stoffer inn i syntetiske og naturlige (eller basert på naturlige) stoffer. Syntetiske stoffer er ikke laget av en plante eller noe som helst naturlig, men fremstilt i laboratorier. De naturlige og delvis naturlige stoffene er f.eks. cannabis (hasj/marihuana), kokain, heroin, morfin og opium. Disse stoffene kommer fra planter som enten bare er høstet og tørket (marihuana) eller bearbeidet kjemisk (kokain/heroin). Det er vanskelig å si hva slags narkotisk stoff som er farligst. Men hvis man måler farlighet ut i fra potensiell overdose, vil opium komme høyt på listen.  Heroin er et eksempel på et rusmiddel som delvis utvinnes fra opiumsvalmuen. Du kan lese mer om opioider her.