hvilken skader kan man få av å bruke hasj

Mann, 15 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Cannabis kan, som alle rusmidler, ha skadevirkninger. Virkningen av cannabis (hasj) er sterkt avhengig av brukerens personlighet, forventninger og miljø, samt rusdosen.

Jevnlig røyking av cannabis reduserer trolig kroppens immunforsvar, og kan påvirke hormonbalansen med mulige menstrusjonsforstyrrelser hos kvinner og redusert sædcelleantall hos menn.

Langvarig bruk øker risikoen for angst- og depresjonsreaksjoner og kan utløse negative psykiske bivirkninger hos disponerte individer. Det er likevel ikke påvist at bruk av cannabis fører til livsvarige hjerneskader, men det kan muligens gi en reduksjon av enkelte intellektuelle funksjoner.

Du kan lese mer om hasj på våre faktasider.