Hvem er det som ruser seg mest i samfunnet. tenkt alder, samfunns status fattig/rik og yrke.

Mann, 19 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Går du inn på denne lenken til FHI finner du statistikker over bruk av rusmidler, doping og avhengighet i Norge. Når det gjelder sosiokulturelle forhold som kjønn, alder, økonomi etc. skriver FHI som følger «Drikkefrekvens og årleg alkoholforbruk er vanlegvis høgast i høgare sosioøkonomiske grupper, mens risikofylt alkoholbruk ser ut til å vere noko mindre utbreidd i desse gruppene (Helsedirektoratet, 2016). Drikkevanane til ungdom frå familiar med låg sosial status (foreldre med låg utdanning og foreldre utanfor arbeidslivet) er òg meir risikofylt. Dei debuterer tidlegare med alkohol, drikk oftare og er oftare rusa enn ungdom elles  (Pape, 2017)». Du finner mer informasjon om det i samme artikkel fra FHI. Om det er utført tilsvarende undersøkelser om andre rusmidler kjenner vi ikke til, men antar at i så fall er databasene til SIRUS et godt sted og søke etter slik informasjon på.