Hei. Hva er symptomene på å slutte brått med alkohol de første ukene og eller månedene?
Og hvor lenge varer selve slutte prosessen? Mvh en som er i startfasen med alkoholkutt

Mann, 34 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Hvilke symptomer en kan forvente å få dersom man slutter brått med alkohol kommer an på en rekke faktorer, slik som hvor mye du har drukket og hvor hyppig, hva slags alkohol du har drukket, hvor lange drikkeperiodene har vært osv. Dessuten arter abstinensene seg forskjellig fra person til person.

Abstinenssymptomer kan oppstå hos alkoholavhengige fra to timer etter drikkestopp, ofte før promillen har nådd null.

Symptomene kommer fra det autonome nervesystemet, i form av forhøyet hjertefrekvens, skjelving, forhøyet blodtrykk, svetting, kvalme og oppkast. Symptomene kan også være psykiske, i form av nedstemthet, angst, kroppslig uro (psykomotorisk uro), søvnløshet og syns- eller hørselsbedrag (illusjoner og hallusinasjoner).

Alvorlighetsgraden kan variere fra lett ubehag til alvorlige symptomer, eventuelt ledsaget av komplikasjoner. Lettere abstinensplager opphører vanligvis innen et par dager.

Lettere symptomer på alkoholabstinens er skjelving (tremor), uro, hodepine, angst, søvnvansker, marerittaktige drømmer, nedstemthet (dysfori) og svetting.

Moderate symptomer på alkoholabstinens er mer uttalte psykiske symptomer, skjelving, svetting, hodepine, kvalme, forsterkede reflekser, litt forhøyet hjerterytme (takykardi) og forhøyet blodtrykk (hypertensjon).

Alvorlige symptomer på alkoholabstinens er sterk uro, forbigående sansebedrag (alkoholisk hallusinose), uttalt hjertebank og svetting (autonom hyperaktivitet), sterk skjelving, feberstigning, kvalme og oppkast.
Allmenntilstanden er klart nedsatt. Dette kalles av og til «predelir».

Tilstanden kan kompliseres med alkoholiske kramper eller delirium tremens. I slike tilfeller vil det ikke være forsvarlig å bråslutte med alkohol uten medisinsk tilsyn.

Du kan lese mer om alkohol og avrusning på Helsedirektoratet sine sider.

Vi anbefaler deg å være i kontakt med lege for å sikre en forsvarlig alkokutt.

Lykke til!