Hei.
Ser dere skriver at THC kan spores i urinen 4-7 dager etter enkelt inntak, hva er enkelt inntak? Jeg røykte 1 joint for 17 dager siden og jeg tester fremdeles positivt..

Annet, 23 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Når vi bruker begrepet «et enkelt inntak» mener vi enten at en person kun har røyket en eneste gang, eller at det er så lang tid siden forrige gang vedkommende røyka at tidligere inntak ikke vil ha innvirkning på påvisningstiden.

Uansett er det variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er styrken på rusmiddelet, hvilken mengde som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.