Hva er det vanligste argumentet FOR hasj? Og er det fornuftig?

Kvinne, 13 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det kommer litt an på – mener du argumenter for bruk av hasj, eller argumenter for at det ikke bør være ulovlig? Det er ofte litt ulike argumenter for de to, men vi kan si litt kort om hver av dem.

Det vanligste argumentet for bruk av hasj, må vel være at det gir en rus som mange opplever som behagelig. Et annet vanlig argument er at hasj gjerne anses som mindre helseskadelig enn et annet vanlig rusmiddel; alkohol.

Det vanligste argumentet for at hasj ikke bør være ulovlig, er litt mer sammensatt. Men ofte handler denne typen argumenter ikke om kun hasj, men om narkotiske stoffer generelt. Mange mener at forbudspolitikken gjør mer skade enn nytte, da de som uansett ville ha brukt rusmidler, risikerer en rekke problemer i livet som følge av en straff/påtale. For å nevne noe.

Hvorvidt disse argumentene er fornuftige eller ikke er kanskje ikke noe vi skal mene så mye om, men du kan jo selv tenke over det, og reflektere over om du synes det er fornuftig eller ikke. Du finner mye informasjon på våre faktasider om cannabis.