Hva er det mest brukte rusmiddel blant ungdom?

Kvinne, 14 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet blant både ungdom og voksne, både i Norge og på verdensbasis. Det nest mest brukte rusmiddelet er cannabis.