hva er den farligste type narkotika?

Mann, 14 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Dette kommer an på hva du tenker på som farlig. Om man bruker dødelighet som et mål på hva som er farligst, vil stoffer som medfører en overdoserisiko kanskje være de farligste. Dette dreier seg for eksempel om stoffer som heroin, GHB og alkohol. Disse virker dempende på pustesenteret i hjernen, og store nok doser kan medføre pustestans og død.

Et annet mål på hvor farlig et narkotisk stoff er, kan være hvor lett det fører til avhengighet. Kokain og heroin er to av de mest avhengighetsdannende stoffene vi kjenner til.