Korleis få min søster til å søke hjelp for rusmisbruk sitt?

Kvinne, 52 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Dersom din søster ønsker hjelp kan hun henvende seg til sin fastlege eller enhet for rusarbeid i den kommunen hun bor i. Du kan lese mer på faktasidene til Helsenorge om ulike tilbud.

Har du behov for akutt hjelp knyttet til rus- og/eller psykiske helseproblemer, ta kontakt med din fastlege eller legevakt (tlfnr. 116117) i din kommune. Fastlege/legevakt kan informere om det finnes et Ambulant Akutteam i ditt område, de vil også hjelpe deg med kontakt om nødvendig. Dette gjelder også om du er pårørende til en som trenger hjelp. For medisinsk nødhjelp ring 113.