Hei.

Jeg er ganske sliten om dagen etter en periode hvor jeg eksperimenterte med diverse middels tunge rusmidler. Egentlig ganske lette rusmidler, tror jeg.

En liten stund syntes jeg det var godt å bruke mdma og lsd. Mdma var veldig lett å bruke og jeg brukte det ganske hyppig en stund.

Hvilke risikoer står jeg ovenfor sånn helsemessig?

Takk.

Mann, 29 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Av disse to rusmidlene, er det nok MDMA som utgjør den potensielt største risikoen når det gjelder den fysiske helsen. Det er helt vanlig å føle seg utmattet dersom du har brukt MDMA i en periode, da dette er et stoff som kan være ganske belastende for både psyken og kroppen. Men, om du avstår fra å bruke stoffet en stund, samt fører et generelt normalt og sunt kosthold, søvnmønster og aktivitetsnivå, er det grunn til å forvente at du gradvis vil føle deg bedre i forholdsvis nær fremtid. Det er da lite trolig at dette skal gi noen langvarige negative effekter.

Den største helsemessige risikoen ved MDMA er i utgangspunktet overdoser, noe som i så fall ville ha oppstått der og da, under rusen. Samtidig kan noen oppleve at dersom man bruker MDMA for regelmessig, vil også den fysiske påkjenningen føles desto større. Eksempler på mulige bivirkninger som følge av lengre tids regelmessig bruk inkluderer søvnvansker, nedsatt energinivå, nedsatt seksualdrift, angst og depresjon.

Både MDMA og LSD kan gi enkelte psykiske utfordringer i ettertid av bruk, men her er det store individuelle forskjeller. Noen opplever ikke nevneverdige plager overhodet, mens andre kan oppleve ulike grader av psykisk ubehag i en viss tid etter bruk av disse stoffene.

Du kan lese mer på våre faktasider om MDMA og LSD.