Fikk ny sovemedisin av min fastlege, Tolvon 10mg. Fikk før stilnoct, 10mg. Hadde en ryggoperasjon får et år siden med innsatt skruer og en plate. Bruker og en tablett med Nobligan 150mg. Saken er den at jeg tåler ikke Tolvon. Sover veldig urolig og drømmer mye, og veldig trøtt dagen etter. med Stilnoct hadde jeg ingen problemer. Hva er forskjellen?

Mann, 65 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke medisinsk helsepersonell og kan ikke gi deg noe sikkert svar på hvorfor du opplever virkningen av medikamentene ulikt. Det vil også kunne skje at ulike mennesker opplever virkning og bivirkning av medikamenter ulikt.

Tolvon har virkestoffet Mianserinhydroklorid og brukes ihht. Felleskatalogen.no mot; «Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, nevrotiske og symptomatiske depresjoner som ikke har reagert tilfredsstillende på annen behandling«.

Stilnoct har virkestoffet Zolpidemtartrat og brukes ved; «Forbigående og kortvarig behandling av søvnvansker hos voksne. Som støtteterapi for en begrenset tid ved behandling av kroniske søvnvansker hos voksne«.

De to medikamentene har altså ulike virkningsområder og Tolvon har lengre halveringstid enn Stilnoct. Det kan jo være årsaken til at du opplever deg som trett dagen derpå når du bruker Tolvon.

Vi har lenket til de ulike medikamentene på Felleskatalogen. Hvis du leser om medikamentene der og fortsatt har spørsmål til hvorfor og hvordan det virker på deg, bør du kontakte foreskrivende lege.