Som forelder til barn med rusproblemer, finnes det lokale støttegrupper/foreldregrupper jeg kan henvende meg til? Ang praktiske problemer, behandlingstilbud, arv/testamente, framtid.

Mann, 62 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Ja, det finnes. På denne linken finner du oversikt over tilbudet til pårørende innen psykisk helse og rus.