Hei, min far har drukket seg full hver fredag de siste 35 årene, han er nå 62 år.
Han er fortiden inne i en dyp depresjon med psykoser og dermed tvangsinnlagt. Han reagerer veldig mye på all medisin han får. Får så å si alle bivirkninger. Siste håp er nå Ect behandling. Vet dere om noe annet alternativ?

Mann, 42 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Dette er ikke noe vi kan vurdere. Det er helsepersonell som bør ta seg av hans behandling, både hva gjelder rusproblematikken og hans psykiske plager og lidelser.

Dersom dere er misfornøyde med behandlingen han får i helsevesenet, kan du snakke med Pasientforeningen eller Pasient- og brukerombudet.