er lsd bra for mmeg

Kvinne, 13 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

På bakgrunn av din alder vil vi sterkt fraråde deg LSD. Du kan lese mer om LSD her.