Jeg har tannpine og har vært hos tannlege idag men dessverre ikke frisk. Jeg har siste døgn tatt 4 doser paralgin forte +Ibux 400g
+ 4-5 doser paraseth 500g + ibux400.
Er jeg i faresonen for forgiftning? Får ikke sove nå pga smerter så skulle gjerne tatt mer.

Kvinne, 52 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er en akuttjeneste, og det kan ta inntil flere dager før spørsmål her blir besvart. Vi er heller ikke helsepersonell, slik at spørsmål vedr. medisinering besvares best av (din) lege. I følge Felleskatalogen er anbefalt døgndose for paracetamol 1-2 tabletter à 500 mg (eller 1/2-1 tablett à 1 g) 3 ganger i døgnet, men ut i fra den kombinasjonen med smertestillende du har oppgitt er det vanskelig for oss å si om det er fare for forgiftning. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med Giftinformasjonen 22591300 og/eller lege(vakt), dersom du er i en tilsvarende situasjon senere.