er det vondt å gå i overdose?

Annet, 13 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det kommer nok an på hvilket rusmiddel/medikament du tar overdose på. Vi vet ikke hvorfor du spør om dette, men dersom du har det vanskelig, anbefaler vi deg å snakke med noen voksne om dette, eller ringe Mental helse 116 123.