Hei! Vi har et skoleprosjekt om alkohol. Vi lurer på om det noen ulemper ved å ikke bruke alkohol.
Hilsen noen jenter på 14 år

Kvinne, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Helsemessig er det ingen ulemper ved å ikke bruke alkohol. Ingenting ved alkoholbruk er gunstig for helsen. Den eneste ulempen vi kommer på som kan oppstå, om det i det hele tatt kan kalles en ulempe, er at noen føler seg utenfor dersom de ikke drikker i settinger hvor det drikkes.