Tidligere rusmissbruker . Nå pålegges jeg å ta urinprøver for å få skrevet ut ritalin . Er dette locpålagt

Kvinne, 64 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Vi er kjent med at det forekommer at behandler setter rene urinprøver over en viss tid som premiss for å skrive ut Ritalin. Så vidt vi vet er det ikke hjemlet i noen lov, men det ikke ulovlig å sette dette som forutsetning.