Jeg tok 10 Paracet med en gang, er det farlig?

Kvinne, 15 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dette er ikke en akutt svartjeneste og det kan ta opptil flere dager før man får svar. Hvis liv og helse er i fare, ring legevakt på telefon 116 117 eller AMK på telefon 113. Du kan også kontakte Giftinformasjonen som er døgnåpne på telefon 22 59 13 00.

Felleskatalogen sine sider kan du lese at toksisk dose paracetamol for voksne mennesker er 12 gram, og du har tatt mindre Paracet enn det.

Du har likevel tatt veldig mye Paracet. Vi vet ikke hvorfor du har gjort dette, men vi anbefaler at du snakker med noen voksne du stoler på om årsaken til at du ønsket å ta så mye Paracet. Det kan for eksempel være en helsesykepleier på skolen, en lærer du liker eller en helsestasjon for ungdom.