Fikk sobril for angst etter kreftoperasjon. Følte jeg ble dårlig av dem og sluttet med dem etter 5 uker. Tok 5mg x2. Har vært uten i 10 dager, og føler veldig ubehag i form av uro og spenning, samt nummenhet i fingrene. Er dette abstinenser? Hvor lenge vil det vare og går det i bølger?

Kvinne, 66 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det kan være at du opplever abstinenser. Ved bruk av Sobril i mer enn 3-4 uker, kan man oppleve ubehag ved seponering. I disse tilfellene er det mulig å minske ubehaget ved å trappe ned i stedet for å slutte brått. Abstinenser fra Sobril kan vedvare en stund, avhengig blant annet av varigheten på bruken. Du har ikke brukt Sobril over veldig lang tid, og heller ikke store mengder, så det er nærliggende å anta at abstinensene ikke blir langvarige.

Noen opplever dessuten en reboundeffekt etter å ha sluttet på denne type medikamenter. Med dette menes at plagene som opprinnelig ble behandlet, kommer tilbake. Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre om ubehaget skyldes abstinenser eller rebound. Vi anbefaler deg uansett å snakke med legen om dine plager.