Brintellix og lamictal – farlig ved bruk av MDMA?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei

Jeg går på brintellix og lamictal og lurer på om dette er farlig ved bruk av MDMA? Om det kan gi fare for serotonergt syndrom? Vet at effekten reduseres, og at dette kan øke overdosefaren ved at man kan kompensere ved å ta større doser, men spørsmålet mitt er altså om det kan føre til serorotonergt syndrom?

Brintellix tilhører ingen spesifikk gruppe antidepressiver, så det er vanskelig å Google seg frem til farene ved bruk av disse i kombinasjon med rusmidler… Slik jeg har forstått det jeg hittil har lest, er det slik at SSRI kun fører til redusert virkning både av mdma og av medisinenes antidepressive effekt, og dermed kan føre til økt fare for overdosering grunnet liten virkning, hvis man da velger å ta høyere doser. Mens MAO-hemmere er de medisinene som egentlig gir fare for serotonergt syndrom. Hvis det er en fare for serotonergt syndrom ved bruk av brintellix og mdma, finnes det andre antidepressiver jeg kan bytte til?

Videre lurer jeg på om det er andre rusmidler jeg bør være forsiktig med å bruke i kombinasjon med ovennevnte medisiner?

Vennlig hilsen kvinne 26

Kvinne, 26 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er bra at du er opptatt av forholdsregler. Ja, det er riktig som du har lest, at antidepressiva av typen SSRI (som f.eks. nettopp Brintellix) har en tendens til å redusere effekten av MDMA. Det er i utgangspunktet ikke farlig å kombinere dette så lenge du holder deg til vanlige brukerdoser. Så sånn sett er det bra at du ikke tar høyere doser enn tidligere. Risikoen blir betydelig større dersom man forsøker å øke mengden MDMA for å veie opp for SSRIen. Selv om SSRI kan dempe den psykoaktive effekten av MDMA, vil man fortsatt kunne oppleve de rent fysiologiske virkningene og bivirkningene av MDMA – og sånn sett vil store doser MDMA kunne være skadelig på et rent fysiologisk plan.

Det er også riktig som du sier, at kombinasjonen av MAO-hemmere og MDMA innebærer en rekke mulige risikoer, deriblant serotonergt syndrom. En slik kombinasjon bør for all del unngås.

Så, dersom du ønsker å bruke MDMA, bør du unngå samtidig bruk av antidepressiva. Konkret hvor lenge du må gå uten Brintellix før du kan bruke MDMA har vi dessverre ikke et klart svar på, men du bør generelt altså ikke bruke MDMA så lenge du ennå har Brintellix i systemet ditt.

For øvrig må du selv vurdere om bruk av MDMA er forenlig med grunnen til at du får antidepressiva i utgangspunktet. Mange opplever at MDMA løfter humøret der og da, men at ettertid kan være preget av nedstemthet. Om du allerede er utsatt for depresjon, kan du være ekstra utsatt i denne perioden. Men, du kjenner deg selv best, og må selv vurdere om du takler dette eller ikke.

Når det gjelder Lamictal har vi dessverre ikke så mye kunnskaper om hvordan dette stiller seg mtp. en kombinasjon med MDMA, men for sikkerhets skyld bør du altså unngå samtidig bruk der også. Du kan lese mer om virkninger og bivirkninger av Brintellix og Lamictal på Felleskatalogens hjemmesider.

Her er en oversikt over legemidler/rusmidler assosiert med serotonergt syndrom:

  • SSRI (citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin)
  • Andre antidepressiva (amitriptylin, doksepin, imipramin, klomipramin, trimipramin, venlafaxine)
  • Opioidanalgetika (dekstrometorfan, fentanyl, petidin, tramadol)
  • MAO-hemmere (fenelzin, linezolid, moklobemid, tranylcypromin)
  • Serotoninfrisettende stoffer (amfetaminer, fenfluramin, MDMA/ecstasy)
  • Andre (litium, tryptofan, karisoprodol)

Generelt er det anbefalt å være forsiktig med bruk av rusmidler når du går på antidepressiva. Det er alltid en viss risiko for at medikamentene kan forsterke rusen og/eller gi uventede effekter – det blir mer uforutsigbart og mer risikabelt. I tillegg er det også mer risikabelt å ruse seg dersom du sliter med depresjon.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.