Hei.

Jeh lurte på om når politiet mistenker deg for hasjrøyking, tar de kun blodprøve for hasjrøyking eller har de rett til å teste deg for andre russmidler også?

Mann, 23 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Rusmiddeltesting som kan medføre rettslige sanksjoner krever lovhjemmel. Politiet har lovhjemmel til å teste deg for alle rusmidler dersom de har mistanke om ulovlig bruk, for eksempel bilkjøring i ruspåvirket tilstand.

Urinprøver brukes til rusmiddeltesting. Påvisningstiden for rusmidler er generelt lengre i urin enn i blod.

Blodprøver  brukes dersom det er aktuelt å se et «øyeblikksbilde» av ruspåvirkning eller ved spørsmål om hvor store doser som kan være inntatt.