Hva er den største grunnen til at rusmisbrukere ruser seg?

Kvinne, 17 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er mange årsaker til at folk begynner å ruse seg slik at de til slutt ender opp med å bli avhengige av rusen. For mange blir rusen et fristed fra vonde tanker og opplevelser, en vanskelig livssituasjon eller andre ting man strever med. Rusmisbruk er ofte svært sammensatt og, mange ganger et symptom på underliggende problemer. Andre grunner til at noen begynner med rusmidler kan være at man er nysgjerrig og spenningssøkende, eller vil være en del av et sosialt fellesskap.