Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Antidepressiva, stemningsstabiliserende og MDMA

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei

Jeg går på antidepressiva og stemningsstabiliserende, henholdsvis brintellix 20 mg og lamictal 200 mg.

For en tid tilbake tok jeg MDMA på en fest, og fikk langt mindre virkning enn jeg pleide før jeg startet på AD. Dette er jeg fult klar over at er vanlig ved bruk av visse (kanskje alle?) antidepressiva. Mitt spørsmål er imidlertid om det kan være farlig? Har hatt noen merkelige «strømninger» i kroppen i ettertid, vet ikke hva jeg skal forklare dem som. Ikke akkurat rykninger, men mer som å få bittelitt støt samtidig som en følelse av blodtrykksfall… Har hørt om økt fare for serotonergt syndrom ved bruk av mdma/ecstasy mens man går på antidepressiva. Vet likevel at visse typer AD har høyere risiko enn andre. Har hørt at SSRI-preparater er farlig, men mener nå å ha lest meg til at dette ikke stemmer, men at det egentlig er MAO-hemmere i kombinasjon med mdma som øker faren for serotonergt syndrom? Altså at den økte faren heller ligger i mindre effekt, og dermed økt fare for overdosering… Videre er brintellix såvidt jeg vet et relativt nytt preparat, og tilhører ingen spesifikk gruppe, på felleskatalogen ligger de under kategorien «andre antidepressiver» i ATC-registeret. Dette gjør det spesielt vanskelig å Google seg til hvilke farer det er ved å bruke dem i kombinasjon med rusmidler… Tar ikke høyere doser enn jeg gjorde tidligere tross mindre effekt, og tenker også å kutte medisinene noen uker i forkant neste gang jeg skal ta mdma, men hvis det er veldig farlig og sjansen for serotonergt syndrom er tilstede ønsker jeg heller å bytte til noen antidepressiva som ikke øker denne faren, eller eventuelt kutte dem helt. Oppsummerer hovedspørsmål til slutt:
* er det fare for å utvikle serotonergt syndrom ved bruk av brintellix i kombinasjon med lamictal og MDMA/ecstasy?

*I tilfelle, finnes det noen antidepressiva som ikke er farlige i kombinasjon med mdma?

* hvor lenge i forkant av bruk av mdma bør jeg kutte medisiner, både for å oppnå maksimal effekt av minst mulig dose, men også for å være trygg på ikke å få serotonergt syndrom hvis det er slik at dette er en risiko?

PS: er det andre rusmidler jeg burde væree ekstra oppmerksom på skadevirkninger av, ved bruk av ovennevnte medisiner?

Vennlig hilsen kvinne 26

Kvinne, 26 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er bra at du er opptatt av forholdsregler. Ja, det er riktig som du har lest, at antidepressiva av typen SSRI (som f.eks. nettopp Brintellix) har en tendens til å redusere effekten av MDMA. Det er i utgangspunktet ikke farlig å kombinere dette så lenge du holder deg til vanlige brukerdoser. Så sånn sett er det bra at du ikke tar høyere doser enn tidligere. Risikoen blir betydelig større dersom man forsøker å øke mengden MDMA for å veie opp for SSRIen. Selv om SSRI kan dempe den psykoaktive effekten av MDMA, vil man fortsatt kunne oppleve de rent fysiologiske virkningene og bivirkningene av MDMA – og sånn sett vil store doser MDMA kunne være skadelig på et rent fysiologisk plan.

Det er også riktig som du sier, at kombinasjonen av MAO-hemmere og MDMA innebærer en rekke mulige risikoer, deriblant serotonergt syndrom. En slik kombinasjon bør for all del unngås.

Så, dersom du ønsker å bruke MDMA, bør du unngå samtidig bruk av antidepressiva. Konkret hvor lenge du må gå uten Brintellix før du kan bruke MDMA har vi dessverre ikke et klart svar på, men du bør generelt altså ikke bruke MDMA så lenge du ennå har Brintellix i systemet ditt.

For øvrig må du selv vurdere om bruk av MDMA er forenlig med grunnen til at du får antidepressiva i utgangspunktet. Mange opplever at MDMA løfter humøret der og da, men at ettertid kan være preget av nedstemthet. Om du allerede er utsatt for depresjon, kan du være ekstra utsatt i denne perioden. Men, du kjenner deg selv best, og må selv vurdere om du takler dette eller ikke.

Når det gjelder Lamictal har vi dessverre ikke så mye kunnskaper om hvordan dette stiller seg mtp. en kombinasjon med MDMA, men for sikkerhets skyld bør du altså unngå samtidig bruk der også. Du kan lese mer om virkninger og bivirkninger av Brintellix og Lamictal på Felleskatalogens hjemmesider.

Her er en oversikt over legemidler/rusmidler assosiert med serotonergt syndrom:

  • SSRI (citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin)
  • Andre antidepressiva (amitriptylin, doksepin, imipramin, klomipramin, trimipramin, venlafaxine)
  • Opioidanalgetika (dekstrometorfan, fentanyl, petidin, tramadol)
  • MAO-hemmere (fenelzin, linezolid, moklobemid, tranylcypromin)
  • Serotoninfrisettende stoffer (amfetaminer, fenfluramin, MDMA/ecstasy)
  • Andre (litium, tryptofan, karisoprodol)

Generelt er det anbefalt å være forsiktig med bruk av rusmidler når du går på antidepressiva. Det er alltid en viss risiko for at medikamentene kan forsterke rusen og/eller gi uventede effekter – det blir mer uforutsigbart og mer risikabelt.

I tillegg er det også mer risikabelt å ruse seg dersom du sliter med depresjon.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.