Kan man drikke alkohol når man går på Penomax

Kvinne, 16 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

I pakningsvedlegget til Penomax står det ikke noe om forsiktighetsregler når det gjelder bruk av alkohol. Dersom du har en infeksjon, eller er syk på noe vis kan det likevel være lurt å vente med og drikke til du er frisk igjen.

Hvis det er deg det gjelder har vi også lyst til å minne deg om at det er 18 års grense for salg og skjenking av øl og vin. Noen av årsakene til at det er aldersgrense for alkohol er fordi alkohol er mer skadelig for unge mennesker enn for eldre, og de blir lettere avhengig. Så hvis det er du som drikker anbefaler vi deg å drikke alkohol så lite og sjeldent som mulig.