Svaret på https://rusinfo.no/2018/02/lov-a-servere-vin-eget-barn-18-ar/ er feil. Det vises til alkoholloven, men «§ 1-2.Lovens virkeområde.» sier at den gjelder innførsel, utførsel og omsetning. Ingen av disse gjelder for spørsmålet. Så vidt jeg vet er det ingen aldersgrense for dette.

 

Mann, 35 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

 

Takk for tilbakemeldingen. Slik vi forstår regelverket, vil omsetning også innbefatte skjenking, og i Alkoholloven §1-5 spesifiseres det at Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er under 20 år. Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må ikke skje til noen som er under 18 år.

Slik vi forstår regelverket er det altså forbudt å gi/sjenke/selge alkohol til mindreårige. Det er heller ikke adgang til å utlevere alkoholholdig drikk til en person som ikke oppfyller alderskravene. Du kan se kilden vår til spørsmålet på denne linken fra Helsedirektoratet.