Hei. Jeg lurer på om det er mulig å bli avhengig av aduvanz? Mener å ha hørt at det ikke er avhengighetsskapende? Og hva skiller denne fra vanlig amfetamin?

Kvinne, 25 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Utgangspunktet er at reseptbelagte medikamenter skal brukes slik som foreskrevet av lege. I følge Felleskatalogen bør «potensialet for misbruk, feilbruk eller avvikende bruk vurderes før forskrivning samt under bruk».

Dersom medisiner brukes slik som foreskrevet og i samråd med lege reduseres sjansen for unødige bivirkninger.

Aduvanze er et Lisdeksamfetamindimesilat, og derfor i Amfetaminkategorien. Lisdeksamfetamin/Deksamfetamin er i prinsippet vanlig amfetamin, som kun har noen tekniske kjemiske forskjeller fra hverandre. Men til sammenligning er dette langt renere enn gateamfetamin, som på sin side ofte er utblandet med andre stoffer, fordi det fremstilles illegalt og ikke i kontrollerte laboratorier.