Min sønn på 15 har tatt Zanax tabletter og røykt hasj samtidig. Hva slags rus blir det?
Hva med alkohol på toppen av dette?
Hilsen
Bekymret far

Mann, 59 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi understreker at 15 Xanor/Zanax er i seg selv en temmelig stor dose, men i seg selv ikke dødelig. Store doser Xanor/Zanax kan gi såkalte paradoksaleffekter; dvs. at i stedet for en beroligende virkning kan brukeren reagere med utagerende, og til dels farlig atferd. Benzodiazepiner er ikke veldig giftige, og høye doser trengs før det regnes som potensielt dødelig. Faren for overdosering øker imidlertid betraktelig ved en kombinasjon med andre dempende rusmidler.

Cannabis (hasj og marihuana) og Xanor/Zanax (benzodiazepiner)

Benzodiazepiner og cannabis påvirker det samme området i hjernen. Derfor vil disse stoffene nedbrytes saktere, noe som kan føre til en for høy konsentrasjon av Xanor/Zanax i blodet. Som følge kan det oppstå bivirkninger som orienteringsproblemer, trøtthet og i noen tilfeller pusteproblemer. På lang sikt øker det sjansen for hukommelsestap, toleranse og avhengighet. Ellers viser medisinsk forskning at tobakk kan dempe virkningen av benzodiazepiner. Hvis du røyker cannabis sammen med tobakk, kan denne effekten opptre.

Cannabis sammen med Xanor/Zanax er imidlertid lite risikabelt med tanke på dødelig overdose (med mindre det er andre dempende stoffer som f.eks alkohol inne i bildet).

Benzodiazepiner og alkohol

Merk at benzodiazepiner i kombinasjon med alkohol kan være svært farlig. Jo større dosene av de respektive stoffene er, jo farligere er det.

Alkohol og benzodiazepiner forsterker hverandres dempende virkning. Både alkohol og benzodiazepiner brytes ned i leveren. Derfor vil disse stoffene nedbrytes saktere, noe som kan føre til en for høy konsentrasjon av medisinen i blodet. Som følge kan det oppstå bivirkninger som orienteringsproblemer, trøtthet og alvorlige pusteproblemer. Det kan også føre til koma og død i store doser. På lang sikt øker det sjansen på hukommelsestap, toleranse og avhengighet.

MERK: Vi er hverken en akuttjeneste eller en helsetjeneste. Dersom du er bekymret for akutt forgiftning/intoks, bør du kontakte Giftinformasjonen på 22591300 (døgnåpen), AMK/113 eller legevakt/116 117.