Ville tramadol slå ut i urin på samme måte som oxy?

Mann, 40 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det kommer litt an på hva slags urinprøve det er snakk om. Dersom det f.eks. dreier seg om et standard ruspanel eller en hurtigtest, vil disse vanligvis slå ut i én og samme gruppe, dvs. opiater/opioider. Derimot vil en spesifikk opioid-urinprøve (som f.eks. kan rekvireres via fastlegen) kunne skille mellom ulike typer.