Var går gränserna för rinnga, normalgrad & grovt narkotikabrott gällande MDMA?

Beste helsninger

Mann, 34 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi har ikke noen entydig svar på dette og har begrenset juridisk kompetanse, men kan forsøke å svare så langt vi klarer.

I dette rundskrivet datert 2014 fra riksadvokaten, anser man at grensen mellom første og annet ledd bør trekkes ved ca. 500 t¿bletter ecstasy 100 mg, og mellom annet og tredje ledd ved ca. 30 000 tabletter ecstasy 100 mg. Videre står det at påtalemyndigheten kan reagere med forelegg mot befatning med følgende stofftyper og mengde inntil 20 tabletter ecstasy 100 mg (MDMA).

I følge denne Straffesaken, slår man fast at «ved straffutmålingen kan MDMA i pulverform med normal styrkegrad sammenlignes med tilsvarende mengde gateamfetamin med normal styrkegrad». I riksadvokatens rundskriv er  inntil 2 gram amfetamin angitt for straffereaksjon i form av forelegg.