Hva gjør man ved mistanke om tablett rus og ønsker å teste partneren for det og han nekter . Høyt forbruk av alkehol , sovner ofte . Små pupiller og treig i bevegelse .

Kvinne, 43 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å vite hva som er det beste å gjøre når en partner kanskje åpenbart ruser seg og nekter for det. Når partneren nekter for bruk og nekter å bevise sin uskyld signaliserer han også lite vilje til å samarbeide med deg. Det eneste du kan gjøre da er kanskje bare og stole på deg selv. Du vet han har høyt forbruk av alkohol og du mistenker han kanskje for å bruke dempende stoffer som opioider, benzodiazepiner eller noe annet. Ut fra din beskrivelse (små pupiller og treig i bevegelse) er det sannsynlig at han bruker en eller annen form for opioid.

Han vil ikke snakke om det eller gjøre noe med, så det eneste du kan gjøre er og stole på din egen vurdering av situasjonen.

Tar du utgangspunkt i at det du ser og opplever er sant (med eller uten bevis) kan det være mer nyttig og tenke på hvordan vil du ha det i et samliv. Vil du bo og leve med en person som ruser seg, kanskje blir personlighetsforandret og ikke vil samarbeide? Så lenge partneren ikke samarbeider må du da kanskje gjøre dine valg ut i fra dine behov og ønsker.

Det kan være tøft å gå inn i en prosess hvor du vurderer hva du skal gjøre videre og evt. om du skal fortsette samlivet. Mange opplever det som nyttig å dele tanker og opplevelser med andre i en slik prosess. Da kan det være til hjelp å ta kontakt med ett pårørende tilbud i kommunen du bor i.  Bergen kommune har pårørendetilbud, det samme har Bergensklinikkene og LPP Bergen.