Hei, jeg ble tatt med 1-2 gram hasj. Hadde ikke røyket, men stoffet ble tatt fra meg og jeg ble intervjuet på stedet. Vi var en gjeng, noen hadde ikke røyket, noen hadde, men jeg var den eneste med stoff på meg. De tok bilde av blant annet meg, og intervjuet alle på opptak, her innrømmet jeg å være i besittelse av hasjet. De lot oss gå uten å undertegne noe. De andre har tro på at saken blir henlagt. Dette skjedde for en uke siden. Hvor lenge må jeg vente til jeg vet hva som skjer? Hva er vanlig dødtid mellom man blir tatt og straffet for slike ting. Jeg stresser for å få noe på rullebladet. Har aldri vært i kontakt med politiet før.
-takk

Mann, 18 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er ikke godt å vite politiets rutiner eller hva de ber om underskrift på. Det hender de ber om underskrift for å godkjenne forhør eller evt. forelegg. Er du i tvil om de vil reise tiltale kan du ta kontakt med politiet og forhøre deg. Hvor lang tid det før politiet eventuelt tar kontakt varierer nok litt ut ifra alvorlighetsgrad og hvor stor kapasitet de har. Men vår erfaring er at en sak som denne vil gi konsekvenser i form av et forelegg (bot), som igjen vil komme på rullebladet ditt. En slik sak vil som regel være synlig på ordinær politiattest i 2-3 år, og vil stå på en uttømmende politiattest for alltid. Du kan lese om rulleblad og konsekvenser ved å få noe på rullebladet i denne artikkelen til ung.no.