hva gjør syntetiske stoffer med kroppen. jeg har et skole prosjekt.

Mann, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Se vår side om skoleprosjekt på denne linken.

Syntetiske stoffer er alle rusmidler som fremstilles syntetisk, altså som ikke stammer fra naturen. Eksempler på de mer «klassiske» rusmidlene som er syntetiske er LSD, MDMA,  amfetamin og heroin (som er halvsyntetisk).

Det finnes også noe som kalles for «nye» syntetiske stoffer. Nye syntetiske stoffer, ofte kalt research chemicals eller legal highs, er stoffer som etterligner virkningen av etablerte rusmidler.  Dette blir gjort blant annet for å unngå eksisterende narkotikapolitikk. Virkningene er enten hallusinogene, stimulerende eller dempende, men ofte en kombinasjon av to eller flere av disse. Effekten etterligner effekten av naturlige signalstoffer i hjernen, særlig serotonin, noradrenalin og dopamin. Man deler gjerne inn de nye syntetiske stoffene i grupperinger. De mest vanlige syntetiske rusmiddelgruppene er:

Ofte virker de nye syntetiske rusmidlene på flere måter, altså at de for eksempel både er hallusinogene og stimulerende. Dette gjør at rusvirkningen ofte er veldig sterk og uforutsigbar. Ofte er de nye syntetiske rusmidlene veldig potente (sterke), noe som gjør at det er fort gjort å ta overdose. Det er flere eksempler på folk som har tatt syntetiske rusmidler og fått veldig skremmende og farlige rusvirkninger av dette. Det har forekommet  psykoser, hjerterytmeforstyrrelser og hjerneblødning, koma og død som følge av bruk av både PMMA, syntetiske cannabinoider og mefedron. Helsepersonell erfarer at det er vanskelig å behandle mennesker som kommer inn og er ruset på de nye rusmidlene, fordi det er lite kunnskap om hvordan man behandler slike overdoser. Siden mange av disse rusmidlene fortsatt er ganske nye, er det ikke så mye kunnskap om langtidsvirkninger. Dette må vi nok vente noen år til før vi vet sikkert.

Her kan dere leser mer om nye syntetiske rusmidler.  Her kan dere lese mer om rusmidlers virkning på hjernen.

Du finner også oversikt over rusmidler, herunder syntetiske rusmidler på våre nettsider, klikke deg inn på de enkelte og du vil finne mye informasjon som du kan bruke i prosjektet ditt.

Lykke til!