Hvilke skader kan du få av alkoholbruk? Er det noen ulemper ved å ikke bruke alkohol

Mann, 12 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Hvilke skader alkoholbruk gir avhenger av hvor mye og hvor ofte man drikker, og hvor sårbar man er for fysiske og psykiske skader som følge av bruk. I tillegg til fysiske og psykiske skader kan noen oppleve problemer med og omgås andre mennesker, økonomi og arbeid ved høyt forbruk.  Du finner en artikkel om «Alkohol og samfunnet» på Ungrus.no som kanskje kan være nyttig for deg å lese. På vår hjemmeside kan du lese om andre skader alkohol kan gi under «Fakta om alkohol«.

Så vidt vi vet er det ingen helsemessige ulemper ved å ikke bruke alkohol. Noen mennesker som ikke nyter alkohol i sosiale sammenheng vil nok kunne oppleve at andre vil de skal drikke. Grunnen til det kan være at de ikke liker at det sitter en som er edru der og ikke deltar i fellesskapet. Den som ikke bruker alkohol vil da kunne oppleve drikkepress, og som du også kan lese mer om på vår hjemmeside.