Om jeg drikker 2 x 0,5 ltr. Pils og tar Peth prøve 4 uker senere, vil dette vises på prøve resultatet?

Mann, 67 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

PEth-verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 2–4 ukene før prøvetaking. Det er lite trolig at to 0,5 liter med øl vil gi utslag av betydning. Du kan lese mer om PEth prøver og måling på hjemmesiden til St.Olavs Hostpital.