Hei!
Jeg har i dag reg en pethverdi på 0,4. Lurer på om en öl til julematen vil slå ut på pethprøve 26.12??

Mann, 57 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

PEth gir informasjon om det totale alkoholinntaket de siste 2 – 4 uker. Påvisningstiden anslås å være om lag 2-3 uker etter avsluttet bruk, med store individuelle forskjeller. Det er lite trolig at kun en øl vil påvirke prøveresultatet om 10 dager noe særlig.

PEth verdier fungerer på den måten at noen får høyere PEth-verdi for lavere inntak enn andre. To personer kan få veldig forskjellige verdier selv om de drikker samme mengde alkohol på samme tid. Man kan altså ikke utelukke at enkelte får raskere PEth-stigning enn andre. Det er derfor generelt vanskelig å forutsi hvilke Peth- verdier du vil få. Du kan lese mer om PEth prøver på hjemmesiden til St. Olavs Hospital.